Search

Leerling aanmelden

Buurtschool

De Nassauschool wiI de beste school voor kinderen uit de buurt zijn en blijven. Het bieden van een veilige plek is cruciaal. Om dit te realiseren hanteert de school een postcodebeleid. We zijn hiertoe ook genoodzaakt vanwege de beperkte ruimte in de school.

Het voedingsgebied van de school omvat de Oranjewijk, de Schildersbuurt, Kostverloren, Paddepoel-Zuid, de Tuinbouwbuurt en een deel van het centrum. Wie buiten dit gebied woont, zal een andere school moeten kiezen. Dit gebied is in samenwerking met de MR vastgesteld.

Uw kind aanmelden op de Nassauschool :

  1. U neemt contact op met Marleen Vlaanderen, locatieleider Graaf Adolfstraat. Ze is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag op tel.nr 050 - 360 40 60. U kunt ook mailen naar m.vlaanderen@vcog.nl. U maakt met haar een afspraak om op school te komen kijken.
  2. In een kennismakingsgesprek wordt het onderwijs op de Nassauschool toegelicht en kunt u hierover vragen stellen. Hierna maakt u een rondje door de gebouwen om te kijken hoe het in de praktijk gaat en de sfeer te proeven.
  3. U krijgt een aanmeldingsformulier mee waarop u de gegevens van uw kind(eren) kunt invullen.
  4. Na inschrijving hoort u van de leerkracht van groep 1 wanneer de eerste schooldag is (op of na de vierde verjaardag). Ook zal de leerkracht dan wenmomenten met u plannen. In het gesprek met Marleen Vlaanderen zal deze procedure worden toegelicht.

Wachtlijst schooljaar 2017-2018

Dankzij het hanteren van ons postcodebeleid, konden we tot op heden alle leerlingen die werden aangemeld een plek bieden bij ons op school.

Deze situatie is nu gewijzigd. Vanaf 1 januari zijn we genoodzaakt om te werken met een tijdelijke wachtlijst. Dit betekent dat we dit schooljaar geen mogelijkheid meer hebben voor nieuwe instroom van 4-jarigen.

Dat betekent dat er in het nieuwe schooljaar, 2018-2019, weer plek ontstaat. Mocht uw zoon of dochter geboren zijn op of na 1 juni 2014 en woont u binnen ons voedingsgebied, dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek. We verzoeken u om dit tijdig te doen. Graag willen we een half jaar van tevoren in beeld hebben hoeveel aanmeldingen er zijn. U kunt Marleen Vlaanderen mailen of bellen, m.vlaanderen@vcog.nl of 050 - 360 40 60.