Search

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen.
Ondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is verbonden.
Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de directeur of een andere leidinggevende van de school wenden.
Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de school, de voorzitter van de MR, email .

De contactpersoon zal u uitleggen hoe er waar u uw klacht kunt indienen en zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat laatste is de taak van de vertrouwenspersoon. De VCOG waartoe de school behoort heeft voor haar scholen twee bovenschoolse vertrouwenspersonen benoemd die uw klacht door bemiddeling in de school zullen trachten op te lossen.