Search

Schooltijden

We werken op de Nassauschool met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school blijven en eten met de leerkracht. De tussen de middagpauze wordt  in groepsverband onder toezicht van onderwijspersoneel en combinatiefunctionarissen doorgebracht. Door het continurooster zijn de schooltijden als volgt:

Begintijden

Groepen 1-4 8.25 uur *
ouders nemen afscheid 
8.30 uur *
start in de groep
Groepen 5-8 8.25 uur eerste bel, kinderen in de rij 8.30 uur tweede bel,
start in de groep

*In sommige gebouwen aangegeven door een bel.
 

Eindtijden

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1-4 14.30 uur 14.30 uur 12.30 uur 14.30 uur 12.00 uur
5-8 14.30 uur 14.30 uur 12.30 uur 14.30 uur 14.30 uur