Search

Algemeen Nassaubericht bij schoolweek 4

Beste ouders en belangstellenden,

Zoals inmiddels gebruikelijk (en zolang er coronatijd is), volgen hier wat wekelijkse berichten in willekeurige volgorde. Te lang, te veel woorden? Het is altijd terug te lezen op de website van de school en in het archief.
daar gaan we voor week 4.

De ouder/kindgesprekken zijn nog in volle gang. En de Gouden Weken (stimuleren groepsvorming) in de klas worden op dit moment afgerond. Omdat het anders gaat dan voorgaande jaren zal het team de tijd nemen om te evalueren wat de ervaringen zijn (geweest) en wat het heeft "opgeleverd". Wilt u u uw mening over de kindgesprekken i.p.v. de jaarlijke infoavond delen met ons? Dan kan dat via [email protected] Er zal niet individueel gereageerd worden op elke mail, maar het team zal zeker zijn voordeel doen met uw reactie.

De lessen "talentontwikkeling" zijn afgelopen vrijdag gestart in de bovenbouw aan de Nassaulaan. Om u een idee te geven. De leerlingen kunnen in de komende periode kiezen uit de volgende "vrije onderwerpen": drama, programmeren met lego, een vogelhuisje maken, een mobiel van kralen, maskers en free-runnen. De eerste ervaringen zijn heel positief. Veel blije gezichten, een goede sfeer en vooral: leren vanuit een vrije keuze........ Goud waard!

De weersverwachtingen voor de komende week zijn zomers. Maar er komt een (herfst)tijd dat de temperatuur lager wordt. Omdat het verstandig is veel en vaak te ventileren in de schoolgebouwen, vraag ik u daar rekening mee te houden als het gaat om de kleding die uw kind aan heeft. Een dikke trui is binnenkort wellicht raadzaam. Alles voor de veiligheid!

Afgelopen week was de schoolfotograaf te gast. Binnen afzienbare tijd ontvangt elke ouder via het kind een "flyer" met een persoonlijke code. Daarmee kunnen foto's digitaal ingezien en besteld worden. De ouderraad trakteerde tijdens de fotoshoot op een ijsje! Een mooi gebaar. En werd door de leerlingen met gejuich begroet!

In het vorige weekbericht stond meer informatie over huiswerk meegeven bij ziekte of verplicht thuis is quarantaine. Hebt u daar vragen over, zoek dan contact via de leerkracht en gebruik dan het social schools-account.

Ouders of verzorgers die een brief van de Gemeente Groningen hebben ontvangen omtrent de" vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 2020-2021, kunnen deze brief z.s.m. in leveren bij de administratie aan de Nassaulaan (Gonda Brinker) op dinsdag en donderdag.

De luizencontroles vinden voorlopig niet plaats op school tijdens de lessen. Daarom de vraag aan u af en toe thuis een eigen controle te doen.

Vanuit de GGD: De Jeugdgezondheidszorg blijft ook in deze bijzondere tijd op afstand bereikbaar voor vragen rondom opvoeden en opgroeien van uw kind. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op onze website: https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/

Tenslotte en afsluitend: het is deze week gelukt om alle groepen "bezet" te houden en afwezige leerkrachten te vervangen door de flexibele inzet van het huidige personeel. Er hoefde geen groep naar huis! En dat is een hele prestatie. Want extra leerkrachten van buiten de school zijn er niet. Het maakt de school kwetsbaar. De school is blij met de manier waarop de ouders omgaan met de RIVM maatregelen. U neemt uw verantwoordelijkheid en dat is goed! Dagelijks zijn er gemiddeld zo'n 30 leerlingen afwezig. Waarbij er een verschil is tussen het begin van de week (meer) en de donderdag en vrijdag (minder).
De huidige omstandigheden hebben hoe dan ook invloed op allerlei schoolplan-onderwerpen die in de planning staan en de beschikbare leerkrachten die daarbij ingezet kunnen worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het jaarplan dat voorgelegd wordt aan het personeel, de medezeggenschapsraad en de Vereniging VCOG. En dan krijgen alle ouders de informatie. Op de dagelijkse gang van zaken zal het (zichtbaar) weinig invloed hebben, maar wat het doet met onze onderwijsideeën op de langere termijn? Hadden we dat inzicht maar; we hebben het niet. Daarom blijft: geduld en gezond verstand. We leren van elke dag! Net als de kinderen. Tot volgende week.

Groet, Cees Aandewiel.