Search

Weekbericht op de elfde van de elfde...

Beste ouders,

Terwijl er misschien hier en daar in de (Oranje)wijk op dit moment kinderen trots zijn op hun lampion en dat aan anderen laten zien (….), doe ik een poging u bij te praten over dat wat er op dit moment op de Nassau zoal speelt…..

Om u allereerst een indruk te geven hoe de school er van binnen op dit moment uitziet (u zou het na 8 maanden ook bijna vergeten), kijk dan eens naar de foto's op deze pagina. Vanmiddag kriskras door de schoolgebouwen wat foto’s gemaakt. Van lampion tot verkiezingen in Amerika, van herfsttafel tot raamschildering. Van dierendag tot groepswerk…. Dat mag gezien worden! Ook al moet het helaas op afstand.

Deze dagen wordt er in heel veel groepen aandacht besteed aan de week van de mediawijsheid. Meer weten? https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
Maar vanzelfsprekend richten we ons aanbod natuurlijk op wat past bij de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Komende week vindt op school de landelijke SCOL afname plaats. SCOL; de sociale competentie observatie lijst. Gericht op de schoolsituatie en de interactie die daar plaatsvindt. Enkele categorieën die aan bod komen: opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie, aardig doen en samen spelen en leren. Belangrijk om te weten wat er in de groep speelt en welke vriendschappen er zijn. Een goed pedagogisch klimaat is noodzakelijk om tot betekenisvol leren te komen!

De voorbereidingen voor de “feest”maand december zijn in volle gang. De Sint komt in aangepaste vorm op de Nassau op vrijdag 4 december. Binnenkort wordt de school in Sinterklaassfeer gebracht. Neemt u van ons aan: we zullen uiterst zorgvuldig omgaan met de gevoeligheden die de afgelopen jaren rond Sint en zijn pieten steeds meer naar voren zijn gekomen.

De kerstviering voor de leerlingen vindt dit jaar plaats in het eigen groepslokaal. Er is weinig keuze. Het moet kleinschalig, geen “groepsvermengingen” en dus zo veilig mogelijk. Dit neemt niet weg, dat het voor de leerlingen nog steeds heel erg indrukwekkend, zingevend en sfeervol zal zijn. We denken aan donderdagavond 17 december tussen 18 en 19 uur. Later meer.

In deze dagen wordt er geregeld gefilmd op school door een “professional” die de beelden gebruikt om middels een videopresentatie een impressie te geven van de Nassau, met name gericht op ons profiel “kunst en cultuur”. Als het resultaat daar is, hoort u het al eerste. Hebt u al aangegeven aan de leerkracht of u toestemming geeft dat er beelden van uw kind(eren) in welke uitingsvorm dan ook worden gebruikt? Daarom deze link als herhaling…. Neem er even de tijd voor: https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832

Ik wens u goede (thuis) dagen, hoop en gezondheid.

Cees Aandewiel.