Search

Weekbericht 16 september 2020

Beste ouders,

Hieronder leest u informatie over wat er op dit moment op de Nassau speelt.

Vanaf afgelopen maandag worden er in bijna alle groepen landelijk testen afgenomen. Taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en meer…. Het zijn de CITO -toetsen van juni 2020 die toen niet door konden gaan. Op de margedag van maandag 5 oktober bespreken alle leerkrachten met elkaar voor de totale school de algemene resultaten en overleggen ze wat de "coronatijd" gedaan heeft en doet met de leerontwikkeling van ieder kind. Wordt vervolgd; u wordt op de hoogte gehouden. Maar vooral ook belangrijk en opvallend: we zien elke dag heel veel leerlingen huppelend op school komen; en glimlachend aan het einde van de dag weer weggaan. En dat heeft eeuwigheidswaarde!

Vanaf aanstaande vrijdag krijgen de leerkrachten voorrang bij het aanvragen van een coronatest. De regelgeving daaromtrent is dinsdagavond (gisteren) bekend geworden. Er worden veel administratieve handelingen van de schoolleiding verwacht voordat er actief aangemeld en ingeroosterd kan worden. Daarom de terechte vraag: wat zal het concreet aan tijdwinst opleveren? De onderwijswereld wacht het af! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de problemen van "zieke" collegae zeker zullen blijven en waarschijnlijk nog verder zullen toenemen. Toch houden we moed! Altijd!

De Nassau heeft de afgelopen maanden veel overlast (gehad) van hangjongeren rond de school. Daardoor heel veel vandalismeschade. Zinloos en frustrerend! Bij het herstellen van de vernielingen zijn veel partijen betrokken en speelt geld (en wie dat betaalt…) natuurlijk een rol. En daarom duren kwesties soms (veel te) lang. De school doet zijn uiterste best "vaart te houden", maar oh, oh, oh: ambtelijke molens……..

Als uw kind structureel medicatie toegediend moet krijgen op school, is dit voor VCOG scholen uitbesteed aan thuiszorgaanbieder 'Joling Zorg'.
Via de interne begeleiders kunt u hierover informatie ontvangen en alles in gang zetten. Als uw kind 'niet structurele medicatie' nodig heeft (bijvoorbeeld antibiotica etc.), kan de leerkracht dit zelf uitvoeren, mits er een toestemmingsverklaring door u op dat moment ingevuld en ondertekend wordt. Dit formulier krijgt u via de leerkracht. Het is van belang dat de leerkracht tijdig op de hoogte is van uw verzoek tot medicatieverstrekking.

De automatische incasso "Ouderbijdrage" wordt 25 september a.s. afgeschreven. Willen de ouders die het schriftelijke instemmingsformulier nog niet hebben opgestuurd dit z.s.m. doen.
Maakt u geen gebruik maken van de Automatische Incasso, graag dan de "Ouderbijdrage" z.s.m. zelf overmaken Vragen? Neem contact op met Gonda Brinker (050-3180436).

Ingezonden bericht: De Nieuwe Kerk in Groningen zoekt kinderen die mee willen doen aan de kindervoorstelling De Ark van Noach. Rond dierendag, op zaterdagmiddag 3 en op zondagochtend 4 oktober, zijn er in totaal 3 interactieve voorstellingen voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Zit uw kind in groep, 6, 7 of 8 en is het leuk om een keer mee te doen? Meldt u aan bij Jantine Landman-Zuur via [email protected]. Aanmelden kan tot en met zondag 20 september. Vermeld je naam en telefoonnummer in de mail. Er wordt dan contact met u opgenomen. Kijk op www.nieuwekerkgroningen.nl voor meer informatie.

Tot volgende week. Cees Aandewiel.