Search

Een algemeen bericht voor alle ouders

Beste ouders,

De komende dagen lijkt het lente te worden... Dat is fijn want de voorjaarsvakantie (22 - 26 februari) komt eraan. En wat zon in ons leven kan op dit moment geen kwaad. Sterker nog: we verlangen ernaar. Aanstaande vrijdag dus de laatste schooldag. Ik wens u namens het team een fijne en gezonde vakantie toe. Het is u gegund!

Vanaf maandag 1 maart pakken we dan op de Nassau de draad weer op. Hopende dat corona geen roet in het eten gooit en dat er een rustiger tijd aanbreekt waarin de school zonder risico open kan zijn en blijven.

Op 23 februari is er weer een landelijke persconferentie waarin meer duidelijk wordt over (mogelijke verruiming van) de coronamaatregelen. Mochten er dan ook zaken benoemd worden die van invloed zijn op het basisonderwijs, dan ontvangt u een extra bericht. En hier geldt: geen bericht is goed bericht!

Na de voorjaarsvakantie staat in de jaarplanning op 3 maart een margedag ingeroosterd. De school kiest ervoor deze woensdagochtend gewoon open te zijn voor de leerlingen. Er is al genoeg uitval geweest de laatste weken. Uw kind is die dag dus gewoon welkom!

In de weken na 1 maart zal er in principe ook weer een reguliere maandbrief verschijnen, zoals u dat in het verleden van de school gewend was.

Terugkijkend op de afgelopen twee weken, merkt het Nassauteam dat uw discipline ervoor zorgt dat het brengen en halen van leerlingen over het algemeen overzichtelijk verloopt. Deze reminder nog even: ouders van groep 1 leerlingen: kom niet voor half negen of na half drie op het plein. Die plek is op genoemde tijdstippen het terrein voor de kinderen uit de groepen 2 en hoger.

Tenslotte: leerkrachten dragen op school op de gangen en (sommigen ook) in andere schoolruimtes een mondkapje. Buiten, op het plein, is die verplichting er voor onderwijzend personeel niet. We vragen echter aan alle ouders op het plein wel een mondkapje te dragen. Ik hoop op uw begrip. Dat heeft te maken met de landelijke richtlijn ten aanzien van ouders in en rond de school. We moeten roeien met de riemen die we hebben...

Groet, Cees Aandewiel.