Search

8 februari 2021 weer welkom!

U hebt de woorden vast gehoord die tijdens  persconferentie dinsdagavond 2 februari zijn uitgesproken. We wisten het eigenlijk al, maar nu zeker: de scholen kunnen volgens het kabinet open vanaf 8 februari. Maar het blijft uiterst kwetsbaar.

Op woensdag 3 februari, adviseert de landelijke P.O. Raad de schoolbesturen voor primair onderwijs hoe te handelen. Vervolgens zal er overleg plaatsvinden tussen de scholenkoepels in Groningen om tot gezamenlijke afspraken en protocollen te komen voor zo mogelijk alle basisscholen in de Stad.

Donderdagmorgen, 4 februari, wordt het resultaat teruggekoppeld naar alle afzonderlijke schooldirecties en gedeeld met de onderwijsteams. Daarna kan en zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.

Ik verwacht dat dit donderdagmiddag zal gebeuren, maar als het eerder mogelijk is, zal ik dat niet nalaten.......

Voor de praktische invulling dus nog even geduld. Het kan niet anders.

Groet. Cees Aandewiel.