Search

Wekelijks bericht 3-9-2020

Beste ouders,

In deze mail wil ik u bijpraten wat er op dit moment leeft binnen onze vertrouwde Nassauschool.
Allereerst een paar reguliere zaken:

  1. De gouden weken zijn in volle gang. Zoals elk curususjaar bij de start in augustus. Er wordt in de dagelijkse lessen veel aandacht geschonken aan sociaal emotionele thema's. Bedoeld om de groepsvorming te versterken. Vraag uw kind er maar eens naar.
  2. Aanstaande vrijdagmiddag 4 september start in de bovenbouw (6-8) de talentontwikkeling. En dat allemaal in het teken van ons kunst- en cultuurprofiel. Volgende week meer over de inhoud. Het is de bedoeling dat de midden- en onderbouw snel volgen.
  3. Volgende week maandag en dinsdag is de schoolfotograaf op de Nassau om individuele foto's van elke leerling te maken. De ouderraad is bij de voorbereidingen en organisatie betrokken geweest. Dit jaar helaas geen foto's met broertjes en zusjes na schooltijd. Er komt wel een groepsfoto met leerlingen . Maar niet voor het team. Want anderhalve meter, de verplichting voor volwassenen enz enz enz... Afijn u weet genoeg. Wat leuk is te benoemen: namens de OR krijgen alle leerlingen die dag een ijsje. Omdat het nieuwe jaar gestart is. Voor u wellicht belangrijk: maandag 7 september gaan alle groepen 1-5 op de foto en dinsdag 8 september zijn 6-8 aan de beurt.

Afsluitend wat "corona-specifieke" informatie; een aanvulling op mijn bericht van maandagochtend:

Er worden dagelijks veel leerlingen afgemeld in verband met griepverschijnselen. Ook leerkrachten moeten soms afhaken. Deze week wel vier! Dit maakt dat elke dag niet te voorspellen is. En er erg veel "last minute" geregeld moet worden. Mede daarom is de school soms moeilijk telefonisch bereikbaar. Afmeldingen dus graag via het formulier "ziekmelding" op onze website. Dan kan de administatief medewerker op afstand het digitaal verwerken.
Er wordt veel gevraagd van de teamleden op het gebied van flexibiliteit en inzetbaarheid. Mede daardoor kan niet alle mail daarom direct beantwoord worden. En dan is er voor de leerkracht ook nog een verschil in "thuis zitten"of echt ziek zijn. Sommige zaken raken uit de context en vragen overleg en reflectie. Ik hoop dat u daar rekening mee kunt houden.
Verzoeken van individuele ouders om digitaal (t)huiswerk voor hun thuiszittende kind? Gun de school de tijd daar een passend aanbod voor te bieden. En dat vraagt minstens een extra dag. Op dit moment zijn we in overleg met uitgeverijen om thuislicenties van software aan te schaffen. In de maanden maart en april werd die software gratis beschikbaar gesteld, maar nu niet meer... Ook dat vraagt regeltijd. Niet fijn, maar wel de realiteit.
Maar wilt u op eigen initiatief schoolspullen ophalen omdat uw kind thuis is? Geen probleem. Maar stem wel af met de leerkracht die 's ochtends op het plein loopt. Voor u is de school namelijk "verboden gebied". Dus niet zomaar het gebouw inlopen. Vervelend hè? Kortom: aan handen en voeten gebonden, maar we maken er wat van.

Een fijne week nog. Groet, Cees Aandewiel.

NB: hebt u een groepsspecifieke vraag, mailt u dan de leerkracht?