Search

Welkom terug!

Beste ouders en leerlingen.

Zoals beloofd ontvangt u meer informatie over de heropening van de school op maandag 8 februari 2021. U leest een aantal kaders die bepalen hoe de gang van zaken zal zijn. Een groot deel is landelijk overheidsbeleid (RIVM, Ministerie van Onderwijs) en dus niet te veranderen. Een klein gedeelte is school- of stadspecifiek.
 
Algemeen:
De school is vanaf maandagmorgen 8 februari voor alle groepen open. De normale schooltijden worden gehanteerd. De leerplicht ambtenaar Groningen wil dat leerlingen die niet komen, geregistreerd worden. Er wordt dus van u verwacht dat absenties via de website van de school worden gemeld. Voor thuisblijvers is geen online onderwijs beschikbaar; wel kan er huiswerk meegegeven worden. De noodopvang onder schooltijd stopt. Voor naschoolse opvang kunt u wellicht terecht bij de kindorganisatie waar u een contract mee hebt afgesloten.

Het geheel is uiterst kwetsbaar. Bij besmettingen in een groep, gaan alle leerlingen uit die groep minimaal voor 5 dagen naar huis. Ook de leerkracht(en). En ook de broertjes en zusjes en dus mogelijk ook die groepen…. Kortom: een spannend avontuur. Niemand weet hoe dit gaat uitpakken. En dat geeft landelijk veel onrust binnen de scholen. Reden te meer om in en rond de school een streng beleid te voeren. En daar hebben de leerkrachten u als ouder bij nodig en andersom. Dit spreken we met elkaar af. Het begint eigenlijk met het meest simpele: lees deze informatie goed door en houd u aan de schooltijden; kom op tijd!

Voor de ouders:
Er komen voor half negen in de ochtend en rond half drie in de middag geen ouders op het schoolplein. Kinderen worden bij het hek afgezet en opgehaald. We kennen deze situatie al wat langer, dus zal bekend zijn en geen problemen geven. Een uitzondering zijn de ouders van de leerlingen uit de groepen 1. Tussen half negen en kwart voor negen mogen de leerlingen uit groep 1 bij het lokaal worden afgezet. Het dragen van een mondkapje op het schoolplein is dan verplicht en dat geldt ook voor het ophalen vanaf 14.15 uur. Er komt geen ouder in de schoolgebouwen, tenzij er na schooltijd een aparte afspraak met een leerkracht is gemaakt. Binnen het gebouw is een registratieplicht wat bij kan dragen aan mogelijk bron- en contactonderzoek.

Voor leerlingen:
Er zijn weer speciale in- en uitgangen (net als de vorige keer) en éénrichting-routes. Jullie krijgen daar een apart bericht over van je leerkracht. Je bent maandag vanaf 8.15 uur (groep 2 en hoger) van harte welkom. Zorg dat je ruim voor half negen er bent. Je neemt afscheid van je ouders bij het hek en gaat zelf naar je lokaal. Je wast extra vaak je handen en je laat de wc’s na gebruik schoon achter. Neem je al je schoolspullen maandag mee? Niet vergeten hoor. De eerste twee weken zij er sowieso geen gymlessen in het gymlokaal en ook geen projecten Nassauonderzoekers. We gaan er voor zorgen dat jij zoveel mogelijk speelt en leert met je eigen klasgenoten. Help jij mee? O ja, en zit je in groep 7 of 8? Dan draag je in de gangen van de school een mondkapje. In het lokaal hoeft dat niet. Neem maar een mooie mee van thuis. De leerkrachten zijn benieuwd hoe je er dan uitziet.