Search

Gelukkig nieuwjaar

Beste ouders, leerkrachten en alle leerlingen,

Ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig 2021. In de hoop dat we elkaar (nog) meer zien dan het afgelopen jaar! Officieel is de kerstvakantie geëindigd om plaats te maken voor (in ieder geval twee weken) online thuisonderwijs. Succes allemaal. Maak er samen iets zinvols van en maak het elkaar niet te moeilijk! En vooral: blijf in verbinding! Samen gaat het beter.

Maandag 4 januari start ook de noodopvang voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Dit betekent dat er elke dag toch nog minimaal 50 leerlingen op de Nassauschool zullen blijven komen. En daar zijn elke dag tien leerkrachten voor nodig om erbij te zijn. Fijn dat mijn collega's, naast het online thuisonderwijs dat gegeven moet worden, daar tijd voor willen en kunnen vrijmaken. Daar ben ik trots op!

Ik hoop dat er over en weer veel contacten zullen zijn de komende twee weken. Via social schools weten jullie elkaar vast te vinden. Maar af en toe "live" beelden via zoom of teams, daar gaan we voor!

Mochten jullie een algemene opmerking of vraag hebben in breed schoolbelang, dan kan er gemaild worden naar [email protected]

En op datzelfde e-mailadres kunnen ouders tussen dinsdag 5 en donderdag 7 januari aangeven gebruik te willen maken van noodopvang in de week van 11 - 15 januari. Onder vermelding van naam en groep leerling, mobiel noodnummer en cruciaal beroep ouders. Let op: verzoeken die na 7 januari worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Zet 'm op. Start het nieuwe jaar met een positief gevoel. Onderwijs, dat doe je samen.