Search

Weer naar school op 8 juni

De laatste fase van dit schooljaar is begonnen. Ook in verband met de coronamaatregelen. Sinds maandag 8 juni hebben we de draad weer opgepakt van de periode voor 16 maart. Elke dag naar school met de hele groep. Dus ook de gebruikelijke tijden: woensdag tot 12:30 uur en vrijdag voor de groepen 1-4 tot 12:00 uur. De noodopvang is ook gestopt!
Dan lijkt het voor de leerlingen weer normaal (als van ouds). Maar voor u blijft gelden: "houd afstand”! Geen ouders op het plein en in de school. U hebt er al aan kunnen wennen; het is niet anders!
Omdat er vanaf 8 juni twee keer zoveel leerlingen op het plein komen, is het belangrijk dat alle veiligheidsregels intact blijven. Wat brengen en halen betreft, verandert er bijna niets. Behalve voor de ouders van de groepen 1a, 1b en 1c (in de Oranjeboog). Zij zetten hun zoon of dochter vanaf maandag ook bij het hek af. Hoe dat precies gaat met ophalen dan? Deze ouders ontvangen daar nog een apart bericht over.
De komende weken zullen er nog meer aparte berichten naar ouders worden gestuurd met specifieke groepsinformatie van de eigen leerkracht. U kunt daarbij denken aan het afscheid van groep 8 of de wijze waarop een juf of meester het alternatieve 10-minutengesprek wil doen n.a.v. het rapport. Het team probeert de berichten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat de informatie u (gelijk)tijdig bereikt.
Daarnaast ontvangt u wekelijks een algemeen bericht waarin u op de hoogte gehouden wordt van schoolzaken in de breedste zin van het woord.
Ik hoop van harte dat de nieuwe start volgende week voorspoedig verloopt en dat naast de leerlingen en de ouders vooral ook de leerkrachten gezond zijn en gezond blijven. Want (daar komt ie weer), invallers zijn er (nog steeds) niet en het zou toch wel erg sneu zijn als door ziekte groepen weer naar huis gestuurd moeten worden. Ik ga er voorlopig maar even niet van uit.
Ik wens uw kind(eren) een fijne afsluiting van het jaar met vier mooie schoolweken in de eigen (volle) groep. Daar gaan we voor.
Namens het team, Cees Aandewiel