Search

Schooltijden

We werken op de Nassauschool met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school blijven en eten met de leerkracht. De tussen-de-middagpauze wordt in groepsverband onder toezicht van onderwijspersoneel en combinatiefunctionarissen doorgebracht.Door het continurooster zijn de schooltijden als volgt:

Begintijden

Groepen 1-4 8.25 uur *
ouders nemen afscheid 
8.30 uur *
start in de groep
Groepen 5-8 8.25 uur eerste bel, kinderen in de rij 8.30 uur tweede bel,
start in de groep

*In sommige gebouwen aangegeven door een bel.
 

Eindtijden

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1-4 14.30 uur 14.30 uur 12.30 uur 14.30 uur 12.00 uur
5-8 14.30 uur 14.30 uur 12.30 uur 14.30 uur 14.30 uur