Search

De ouderraad (OR)

Waarom de ouderraad er is

De OR vertegenwoordigt de ouders en behartigt daarmee de belangen van de kinderen. De OR wil en kan de verbinding zijn tussen de ouders en verzorgers van de leerlingen en de school. Daarom treedt de OR namens de ouders en verzorgers onder meer op als sparringpartner en klankbord van de Medezeggenschapsraad (MR). Meest zichtbaar ondersteunt de OR het team van de school bij activiteiten die buiten het onderwijs vallen.

Wat de ouderraad doet

  • bevorderen van de relatie tussen ouders en onderwijsteam
  • beheer en besteding van de ouderbijdrage
  • adviseren van de medezeggenschapsraad over beleidszaken
  • helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten

Waarom in de OR?

Als OR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van je kind. Je bent nauw betrokken bij de school en krijgt daardoor een kijkje achter de schermen, kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en je doet een schat aan ervaring op.

“ Samen proberen we elk schooljaar voor iedereen die betrokken is bij de school een beetje gezelliger en leuker te maken”

Waar is de OR dan bij betrokken?

De OR helpt binnen de Nassauschool bij de organisatie van:
Plantsoenloop, Sinterklaas- en Kerst- en Paasviering, onze eigen Avondvierdaagse, Sportdag, Afsluiting van de Kunst en Cultuurweken, sneeuwploeg, de weggeefkast, aankleding van de schoolpleinen, het Eindfeest (Idols) en een leuke ouderavond.

Tot slot wordt daarnaast elk schooljaar nog wel iets leuks bedacht. In het Coronajaar 2020 bijvoorbeeld, verraste de OR de leerkrachten met blenders en manden met fruit om gezonde smoothies te kunnen maken: zo bleven onze toppers fit voor de klas!

Hoe werkt dat in de OR van de Nassauschool?

De OR leden kiezen zelf aan welke activiteiten ze een bijdrage willen leveren en organiseren deze met elkaar, soms samen met een leerkracht of geholpen door enthousiaste ouders van buiten de OR. Er is altijd wel een aantal leuke activiteiten om je voor in te zetten!

Vergaderingen ouderraad

De ouderraad vergadert eens in de zes à zeven weken. Zo houden we elkaar op de hoogte van de activiteiten en worden we op de hoogte gehouden wat er speelt binnen de school. Daarvoor overlegt de voorzitter van de OR regelmatig met de schoolleiding.