Search

Online onderwijs

Beste ouders,

Er is door de overheid besloten om de basisscholen in ieder geval dicht te houden tot maandag 25 januari en mogelijk langer. Dit betekent dat het online onderwijs nog even wordt voorgezet en de noodopvang in cruciale gevallen blijft doorgaan.
Voor nu geef ik u het volgende nog door:

Tot en met woensdag 13 januari (let op: deadline!) kunt u een aanvraag doen voor noodopvang in de week van 18 – 22 januari. Dat kan via [email protected] . Ik wil u nadrukkelijk vragen alleen van de opvang gebruik te maken als het strikt noodzakelijk is. De kans bestaat dat nog hogere aantallen (en de inzet van extra leerkrachten daardoor), gaan leiden tot uitval van online lessen voor de leerlingen thuis. En dat kan echt niet de bedoeling zijn. De school hanteert daarom het principe dat als één van beide ouders geen cruciaal beroep heeft, in principe thuisopvang kan plaatsvinden. Meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen Een mogelijk alternatief: vraag een bekende ouder uit de groep van uw zoon of dochter om een dagje te helpen....

Met vriendelijke groeten, tot volgende week, en geef nooit op, 

Cees Aandewiel.