Search

Laatste schooldag van 2020!

Beste ouders,

Vanaf morgen, woensdag 16 december, is de Nassauschool vijf weken dicht. Het kan niet anders! U ontvangt deze algemene mail om de volgende informatie met u te delen.

Vanaf vandaag gaan de leerkrachten per gebouw met elkaar in overleg om het thuisonderwijs op een goede manier met elkaar af te stemmen en op te starten. Verbinding, het bepalen van de contactmomenten, een passend aanbod, kindgerichtheid en de goede toon zijn daarbij belangrijk. Ook krijgen veel leerlingen vandaag onderwijsleermiddelen mee naar huis.
U ontvangt uiterlijk morgenochtend een specifiek bericht van de leerkracht van uw zoon of dochter met meer informatie over het thuiswerk. En daarna laten we elkaar voor een aantal weken los. Jammer dat de kerstviering zoals die was voorbereid, niet door kan gaan. We hopen allemaal dat het volgend jaar weer ander kan.

Naast het onderwijs is ook de kinderopvang gesloten. Wel is er noodopvang. Maar onder voorwaarden. De belangrijkste: u hebt een cruciaal beroep (zorg, politie enz) en kan niet thuiswerken en uw partner (zo die er is) ook niet. De noodopvang wordt alleen geboden onder de reguliere schooltijden van de Nassauschool! In de kerstvakantie is er geen noodopvang tenzij u daar afspraken over kunt maken met uw eigen kindorganisatie. Ik wil u vragen zoveel mogelijk op zoek te gaan naar eigen opvang via andere ouders of bekenden. Op dit moment is namelijk nog onvoldoende duidelijkheid over het aantal beschikbare leerkrachten in de komende dagen. En online onderwijs en aanwezigheid bij opvang is geen goede combinatie. Het vraagt om maatwerk.

Er bestaat ook een mogelijkheid dat ouders een uitnodiging krijgen van de leerkracht voor hun eigen kind(eren) om naar de noodopvang te gaan. Maar dat gebeurt dus op initiatief van de school.

Moet u de komende drie dagen (van 16 -18 december onder reguliere schooltijden) gebruikmaken van noodopvang? Stuur dan voor vanmiddag 15 uur een mail naar [email protected] met de titel "aanvraag noodopvang". En vermeld daarbij de naam en de groep van de leerling, het beroep van (beide) ouder(s) en een mobiel noodnummer.

Later vandaag ontvangt u dan een bericht terug met nadere informatie.
De inventarisatie van de noodopvang vanaf 4 januari vindt plaats op vrijdag 1 januari. U ontvangt dan opnieuw een mail van school.

Voor nu: een goede vakantie, blijf gezond, zorg goed voor elkaar in de thuissituatie en we hopen tot over vijf weken.

Groet, Cees Aandewiel.