Search

Nassaubericht 23 november 2020

Beste ouders,

Hierbij wat informatie voor de komende dagen:

Dinsdag 24 november is het hoofdgebouw aan de Nassaulaan tussen 11 en 14 uur moeilijk bereikbaar. Er wordt in de straat gewerkt aan het elektriciteitsnetwerk. En dit betekent: drie uur lang geen verlichting, geen schoolbel, geen telefoon, geen verwarming en geen internet. Onhandig voor de leerlingen van de groepen 6 - 8 en wellicht ook onhandig voor u. Wilt u tijdens die periode toch contact met de school, bel dan naar de Graaf Adolfstraat: 050: 3604060

Er zijn helaas bij Nassau-leerlingen thuis incidenteel hoofdluizen geconstateerd. Jammer genoeg kunnen de luizenmoeders zelf in de groep niet aan de slag. Daarom hoopt de school op uw medewerking thuis. Wilt u de controle van uw kind(eren) zelf uitvoeren?

Deze en vorige week is er in onze verschillende gebouwen een brandoefening geweest. 500 leerlingen verplaatsen naar een veilige plek buiten het schoolplein! Ga er maar aan staan. Toch verstandig om jaarlijks te doen. Intern worden de ervaringen besproken en de draaiboeken zonodig aangepast.

Begin volgende week ontvangt u een bericht over het Sinterklaasfeest van vrijdagmorgen 4 december op de Nassau. Dit jaar vanzelfsprekend anders dan anders. Kleinschaliger ook, zonder grote intocht en zonder ouders. Maar in school is daar nu niets van te merken. De lokalen zijn mooi versierd, er wordt veel gezongen, getekend en geknutseld. En aan het einde van de week worden de schoenen gezet. Alsof er niets aan de hand is. Kortom: van ons mag het feest wel beginnen! Sint heeft echter wel een probleem om de NASSAU te kunnen bezoeken als hij tegelijkertijd thuis moet werken. Gelukkig zijn er Pieten die hem bij zijn werk helpen.....

In tegenstelling tot het vorige weekbericht zal de kerstviering van 2020 voor alle leerlingen op vrijdagmorgen 18 december onder schooltijd gevierd worden. En niet de avond ervoor. Dit heeft te maken met de coronaregelgeving en het beperken van onnoge extra reisbewegingen.
We starten het kerstfeest vanaf 8.15 uur en de schooldag loopt door tot 12 uur. Daarna begint voor elke leerling de kerstvakantie. Later meer.

Afsluitend een ingezonden bericht van het Jeugdfonds sport en cultuur: Zijn er thuis minder financiële middelen om uw kind(eren) te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te doen? Het Jeugdfonds helpt! Deze organisatie kan mogelijk de kosten van de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen overnemen. Zo hoeft lid worden van een sportclub of een muziek- of dansschool waarschijnlijk geen probleem te zijn. Voor meer informatie, zie hieronder. Contactpersoon namens de school: Gonda Brinker 050-3180436 (op dinsdag of donderdag).

Een goede week gewenst. Cees Aandewiel