Search

Informatie schoolweek 2 voor alle ouders

Beste ouders,

Dit is het wekelijkse bericht vanuit de schoolleiding dat u via Social School ontvangt. Hieronder leest u wat actuele schoolbrede informatie.
U ontvangt deze week ook nog een groeps-specifiek bericht van de leerkracht van uw zoon of dochter over de kennismakingsgesprekken met alle individuele ouders die in de komende weken worden gehouden. In plaats van de jaarlijkse algemene informatieavond. Een gesprek op school met de ouder(s), de leerkracht en het kind. Rekeninghoudend met de anderhalve meter regel. Schrijf u ook in als u de uitnodiging ontvangt en gaat u ook in gesprek. We hopen het echt. Het is belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. We laten elkaar niet los!

De Nassau wordt de laatste dagen geregeld telefonisch benaderd door ouders met de vraag hoe we omgaan met de RIVM maatregelen en het toelaten en weigeren van leerlingen die verkouden zijn. Want het lijkt wel of de eerste herfstgriep zich aandient. En hoe daar mee om te gaan? Veel leerlingen zijn “snotterig”. Een moeilijke kwestie. Want zo eenduidig is de landelijke regelgeving toch ook weer niet. Al is er veel geregeld vanuit de veiligheidsregio en de RIVM , toch blijft er een “grijs” gebied. De praktijk is soms erg weerbarstig. Hoe interpreteert iedereen de regels? De school verwacht en hoopt dat u als ouder eerlijk de regelgeving volgt en uw verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen voor de veiligheid van het eigen kind, maar ook voor alle andere klasgenoten en de leerkrachten!. Vindt u het moeilijk om een gezondheidssituatie in te schatten? Wellicht helpt het volgende beslisschema https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/ U vindt daar informatie in de vorm van twee stroomschema’s voor de jongere (tot 6 jaar) en de oudere basisschoolleerling( 7 – 12 jaar). Ik hoop dat het u helpt om een goede en verantwoorde keuze te maken.

De onzekerheid in de keuze rond thuis zijn of naar school gaan, geldt binnen de Nassau natuurlijk niet alleen voor ieder kind, maar ook voor elke leerkracht. Wanneer moet een juf of meester thuis blijven? Er is in bijna alle gevallen geen achterwacht; het invalprobleem is enorm. Dus als een leerkracht klachten heeft, betekent dit eigenlijk automatisch dat de groep thuis blijft. Ondanks dat dit misschien wel het laatste is wat we willen, is het iets waar we vast mee te maken gaan krijgen de komende periode. Vandaar dat het team intern al bespreekt hoe in individuele gevallen het thuisonderwijs moet worden opgepakt als een leerkracht niet aanwezig kan zijn. We houden u op de hoogte en hopen het beste voor nu en de komende weken en maanden.

Tenslotte ter afsluiting: Het hele Nassau-team wenst u een fijne vrije “Bommen Berend” aanstaande vrijdag. Het is raar; alle scholen zijn gesloten (zie ook vakantierooster) , maar een feest? Ho maar! Gekke tijden!

Met vriendelijke groet, Cees Aandewiel.